Frie Fugle

Frie Fugle

Spejdergruppen Frie Fugle er tilknyttet De gule spejdere i Danmark. Vi har ingen tilknytning til politiske eller religiøse organisationer. Korpset er dybt forankret i Lord Baden Powell's oprindelige ideer for spejderarbejdet.

Frie Fugle dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer indenfor spejderbevægelsen, som er: friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos Frie Fugle, udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund.

Det er ikke et mål i sig selv, at alle skal være teknisk dygtige spejdere. Derimod er det et vigtigt mål at gruppen trives og fungerer og at hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance. 

 

Korpset  blev dannet i 1984 og frie fugle er indtil videre den eneste gule spejder gruppe på Fyn. Vi var den første gruppe der blev nystartet under det nye korps.

De første mange år arbejde vi uden hytte men i 1988 fik vi tilbudt at overtage halvdelen af skytteforeningens hus i bylaugets gamle grusgrav. Umiddelbart efter efter blev skytteforeningen opløst og vi havde nu for først gang vores egen hytte.

Efter flere års arbejde fremtræder hytten, der i mellem tiden er vokset fra ca. 60m2 til i dag være ca. 200 m2, beliggende på en grund der må betegnes som værende yderst velegnet til spejderarbejde.

DEL PÅ:
Regler for Frie fugle og De Gule spejdere

De Gule Spejdere i Danmark er en spejderorganisation, som blev dannet i 1984 af en udbrydergruppe fra Det Danske Spejderkorps (DDS).

Det første navn var "Det Danske Pige- og Drenge Spejderkorps af 25. Februar 1984" og formålet var at stramme op på holdninger og traditioner, som ifølge udbryderne var blevet udvandet efter sammenlægningen af DDS og DDP i 1973.

Efter en retssag i 1985 kom korpset til at hedde "De Gule Spejdere i Danmark - Baden-Powell spejderne". Til dagligt kaldet "De Gule Spejdere".

Korpset er upolitisk og ikke-religiøst og er i dag optaget i World Federation of Independent Scouts (WFIS), som er en verdensspejderorganisation bestående af uafhængige korps.

Korpset har p.t(2011) 750 medlemmer fordelt ud på 13 grupper i Danmark: på Bornholm, Fyn, Nordjylland på Sjælland.